Oferta

Projektowanie zieleni

Projektowanie zieleni to moja pasja. Skupiam się w swojej pracy na projektowaniu ogrodów przydomowych, parków, skwerów, terenów zieleni przy firmach, zieleni przyulicznej, terenów rekreacyjnych. Przy opracowaniu koncepcji biorę pod uwagę układ przestrzenny, układ komunikacyjny, nawierzchnie, kompozycje roślinne, małą architekturę, ogrody wodne, zagospodarowanie skarp, oświetlenie. Przeprowadzam inwentaryzację istniejących parków i ogrodów. Wykonuję projekty rewaloryzacji, rewitalizacji i adaptacji zabytkowych założeń ogrodowych. Do każdego zlecenia podchodzę indywidualnie. Aby spełnić Państwa oczekiwania, przed rozpoczęciem pracy dokładnie omawiam wytyczne projektowe i zapoznaję się z terenem.

Rewaloryzacja i rewitalizacja parków zabytkowych
Rewaloryzacja i rewitalizacja parków zabytkowych

projektowanie ogrodów

Rewaloryzacja i rewitalizacja parków zabytkowych

Od 1991 roku zajmuję się rewaloryzacją i rewitalizacją parków zabytkowych. Wykonuję inwentaryzację zieleni, ocenę stanu drzew, ekspertyzy dendrologiczne. Posiadam uprawnienia konserwatorskie do prowadzenia nadzorów podczas wykonywania prac w parkach zabytkowych i ogrodach zabytkowych. Działam dla Państwa na terenie województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego, ale w szczególności w Wielkopolsce. Moja oferta skierowana jest do wszystkich pragnących poprawić jakość i estetykę najbliższego otoczenia oraz krajobrazu, w którym żyjemy. Zapraszam do kontaktu!

O jakości mojej pracy świadczy bogaty dorobek zawodowy. Śledząc moje dotychczasowe osiągnięcia możecie mi Państwo zaufać i zdecydować się na projekt ogrodu.

W latach 1991-2005:

 • zaprojektowałam i wykonałam kilkadziesiąt ogrodów przydomowych na terenie Śląska i Podbeskidzia,
 • projektowałam rewaloryzację zabytkowego parku w Jaworzu,
 • projektowałam rewaloryzację zabytkowego parku w Bielsku – Białej,
 • zaprojektowałam ogród dydaktyczny przy szkole podstawowej i gimnazjum w Bielsku-Białej,
 • projektowałam ogród dydaktyczny przy Nadleśnictwie Sucha Beskidzka,
 • zajęłam pierwsze miejsce w konkursie na projekt zagospodarowania otoczenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Pszczyńskie Żubry” w Jankowicach.

Ważniejsze projekty po 2005 roku

 1. Konin
 • zagospodarowanie zieleni na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie
 • rewaloryzacja zabytkowego cmentarza z okresu I wojny światowej,
 • zagospodarowanie otoczenia zabytkowego słupa milowego,
 • rewaloryzacja zabytkowego parku w Laskówcu,
 1. Golina
 • rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego,
 • rewitalizacja placu Kazimierza Wielkiego
 1. Kalisz
 • zagospodarowanie skweru miejskiego przy ul. Rzemieślniczej,
 • rewaloryzacja wybranych wnętrz parkowych w zabytkowym Parku Miejskim,
 • zagospodarowanie zieleńca na osiedlu Dobrzec,
 • zagospodarowanie „Pól Marsowych” na osiedlu Dobrzec,
 • rewaloryzacja Skweru Sybiraków,
 • zagospodarowanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w Lesie Miejskim w Kaliszu.
 1. Gmina Orchowo
 • zagospodarowanie otoczenie zabytkowych kościołów w Orchowie,
 • rewaloryzacja i rewitalizacja parku w Linówcu,
 • rewaloryzacja i rewitalizacja parku w Myślątkowie
 1. Gmina Opatówek
 • zagospodarowanie skweru przy Urzędzie Miejskim
 1. Gmina Kleczew – wykonanie inwentaryzacji i projektów rewaloryzacji zabytkowych parków w Jabłonce, Sławoszewku, Dankowie i Nieborzynie.

 2. Toruń: Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku przy siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 3. Grudziądz: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt rewaloryzacji terenu zieleni od Góry Zamkowej do Cytadeli w Grudziądzu.