mgr inż. Małgorzata Werhun-Popiołek – architekt krajobrazu

Projektowanie ogrodów, parków, terenów zieleni - Konin

W swojej działalności skupiam się przede wszystkim na projektowaniu ogrodów przydomowych, terenów zieleni w miastach i przy firmach oraz  rewaloryzacji parków zabytkowych. Zajmuję się inwentaryzacją zieleni oraz oceną fitosanitarną drzew.

Jestem absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie. Ukończyłam Międzyuczelniane Studium Podyplomowe Terenów Zieleni na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Podyplomowe Studium Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

Mój dorobek zawodowy obejmuje liczne projekty i realizacje ogrodów, parków oraz obiektów zieleni miejskiej na terenie Podbeskidzia, Śląska i Wielkopolski.
Zależy mi na szerzeniu wiedzy na temat projektowania zieleni, dlatego od 2005 roku pracuję jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w technikum architektury krajobrazu w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie.
Architekt Krajobrazu mgr inż. Małgorzata Werhun-Popiołek, ul. Zachodnia 9, 62-500 Konin